เว็บรวมแหล่งท่องเที่ยว สถานที่เที่ยวในประเทศไทย วัดพระเเก้ว จังหวัดกรุงเทพมหานคร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกว่าวัดพระเเก้ว เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในวัง ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร จัดได้ว่าเป็นวัดที่สำคัญมากๆของ ที่เที่ยวในประเทศไทยที่มีมาตั้งแต่ ยุคในกรุงรัตนโกสินทร์ วัดพระเเก้ว เป็น วัดในกรุงเทวดา ที่มีความสวยสดงดงาม […]