โปรแกรมบัญชี

โปรแกรมบัญชี

โปรแกรมบัญชี

 

โปรแกรมบัญชี | โปรแกรมบัญชี ที่ทำให้บัญชีเป็นเรื่องง่าย สามารถช่วยให้ธุรกิจคุณเติบโตได้ไวและไกลกว่าด้วยระบบจัดการงาน โปรแกรมบัญชี บัญชีในส่วนต่างๆ อย่างง่ายดาย ผ่านระบบออนไลน์ที่พัฒนาให้ก้าวหน้าและทันสมัยขึ้นทุกวัน

 

ข้อดีของการใช้โปรแกรมบัญชี

1. ช่วยพัฒนาองค์กร

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปนั้นสามารถวิเคราะห์ทิศทางของธุรกิจได้ว่าจะดำเนินธุรกิจไปใน ทิศทางใดได้ โดยใช้ตัวเลขทางบัญชีมาใช้ในการตัดสินใจ โดยตัวเลขแต่ละบัญชี สามารถเปรียบเทียบตัวเลขที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบันว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างไรบ้าง ซึ่งจุดนี้ทำให้ผู้บริหารได้รู้และทราบได้อย่างรวดเร็วกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ และข้อมูลจุดนี้สามารถทำให้ผู้บริหาร สามารถตัดสินใจได้แม่นยำยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

2. ได้ข้อมูลแม่นยำ

ข้อมูลจากโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปนั้นทำให้การทำงานนั้นมีความรวดเร็วและแม่นยำมากกว่าเดิม โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรมในการตัดสินใจด้านงานบริหารต่างๆ โดยในอดีตการทำบัญชีจะทำด้วยสมุดบัญชี และใช้ลายมือนักบัญชีเป็นผู้ลงบัญชี ก่อนทำการ Postบัญชีเพื่อทำการปิดบัญชี ให้ผู้บริหารได้ทราบฐานะทางการเงินและกำไรหรือขาดทุนในแต่ละงวดเป็นเท่าไร? ซึ่งขั้นตอนในการทำบัญชีแบบเก่าจะทำให้เกิดปัญหาการผิดผลาดของตัวเลขได้ ที่ไม่สามารถทำให้ตัวเลขที่ทำการปิดบัญชีดุลได้ ทำให้เกิดการล้าช้ามาทบทวนตัวเลขใหม่ว่า Post ผิดบัญชี หรือ ใส่จำนวนตัวเลขที่ผิดพลาดกันแน่ ต่างจากการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีมาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทางธุรกิจซึ่งทำให้เกิด การผิดพลาดทางตัวเลขได้น้อยกว่าการทำด้วยมือเป็นอย่างมาก

 

3. เป็นผู้นำในธุรกิจ

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปช่วยสืบค้นข้อมูลของคู่แข่งทางธุรกิจ สามารถสร้างความเป็นผู้นำในธุรกิจให้กับเราได้ โดยเราจะใช้ข้อมูลจากโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ในการนำข้อมูลตัวเลขทางบัญชีมาวิเคราะห์จุดต่างๆ เพื่อการสืบค้นข้อมูลของคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันว่ามีการเติบโตไปในทิศทางใด เพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับธุรกิจตัวเองว่าจะนำพาธุรกิจไปในทิศทางใดให้ประสบความสำเร็จและเป็นที่หนึ่งในธุรกิจ เช่นการออกแบบค่าการตลาด , การส่งเสริมการขาย , การเพิ่มยอดขาย , การลดต้นทุนและ การลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในองค์กร สิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญในการดูแนวโน้มของธุรกิจของเราได้ทั้งสิ้น

 

4. ทำงานได้รวดเร็ว

อีกข้อสำคัญคือโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปนั้นจะช่วยให้การทำงานในองค์กรมีประสิทธิภาพและความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการป้อนข้อมูลในทุกวัน ซึ่งสามารถทำงานตามที่ต้องการได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้เร็ว และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการอีกด้วย

 

5. ลดกำลังคน เพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปนั้นช่วยลดขั้นตอนการทำงานของคนในแผนกบัญชีได้ลดลงอย่างมาก โดยเปลี่ยนเป็นให้ทุกแผนกในองค์กรนั้นมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้อนข้อมูลต่างๆ ลงในระบบสารสนเทศเข้าโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปแทน ทำให้แต่ละแผนกตระหนักถึงความรับผิดชอบในการทำงาน ดังนั้นองค์กรจึงเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นกว่าเดิม และบรรลุเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น

 

6. จัดการเรื่องภาษีได้ง่ายขึ้น

เรื่องภาษีที่ค่อนข้างยุ่งยากนั้น โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปช่วยให้การทำงานเรื่องภาษีนั้นง่ายดายขึ้นกว่าเดิม จากอดีตที่ใช้การทำบัญชีด้วยมือ ซึ่งทำให้เกิดการล่าช้าและผิดพลาด ผู้ประกอบการอาจเกิดปัญหาการเสียภาษีไม่ถูกต้องและล่าช้า นำมาซึ่งค่าเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และคดีอื่นๆ ตามมา จากความผิดพลาดเหล่านั้น แต่ถ้าเราใช้ระบบสารสนเทศมาทำบัญชี จะทำให้ลดความผิดพลาดตรงจุดนี้ลง

 

โปรแกรมบัญชี ช่วยลดเวลาให้ใครได้บ้าง

 

-เจ้าของธุรกิจ เพิ่มเวลา ลดความวุ่นวายในการทำบัญชี โปรแกรมบัญชีออนไลน์ทำให้คุณโฟกัสกับธุรกิจ มองเห็นภาพรวมได้ดีขึ้นพร้อมช่วยให้คุณเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น

 

ฟีเจอร์สำหรับเจ้าของกิจการ จัดการบัญชีครบวงจร ทั้งโปรแกรมบัญชี และบริการทำบัญชี/ยื่นภาษี ในที่เดียว สรุปผลประกอบการ ข้อมูลรายการขาย สินค้า และการเก็บเงิน แบบเรียลไทม์

จัดการเอกสารทางการค้า เช่น ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี, ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้สะดวก ถูกต้อง และรวดเร็ว ดั่งนักบัญชีมืออาชีพ จัดทำเอกสารส่งกรมสรรพากรได้อย่างถูกต้อง

 

-นักบัญชี ลดความซ้ำซ้อนในการคีย์ข้อมูลของนักบัญชี ด้วยระบบที่ทันสมัยของโปรแกรมบัญชีออนไลน์ สามารถเพิ่มเวลาให้นักบัญชีทำงานสำคัญ เช่น การวางแผนภาษี การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆของลูกค้า

 

ฟีเจอร์สำหรับนักบัญชี ดึงข้อมูลคู่ค้าจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรอัตโนมัติ ลงบัญชีอัตโนมัติ ทั้งบัญชีรายวัน, บัญชีแยกประเภท, งบทดลอง และออกงบการเงินได้ จัดเตรียมรายงานภาษี ทั้งรายงานภาษีขาย,รายงานภาษีซื้อ (สำหรับจัดทำ ภ.พ.30),รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (สำหรับจัดทำ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53) แนบภาพไฟล์เอกสารออนไลน์ ลดการส่งเอกสารฉบับจริง กระทบยอด Statement บัญชีธนาคารอัตโนมัติ ค้นหาเอกสารต่างๆ ย้อนหลังได้ง่าย

 

-พันธมิตรซอฟแวร์ เพิ่มการเชื่อมต่อที่หลากหลายให้กับผู้ใช้บริการ E-Commerce ด้วยการจัดการระบบบัญชีแบบมืออาชีพด้วย โปรแกรมบัญชีออนไลน์

 

ฟีเจอร์สำหรับนักพันธมิตรซอฟแวร์ Open API เชื่อมต่อข้อมูลจาก E-Commerce หรือ โปรแกรมอื่น มาบันทึกลงบัญชีอัตโนมัติ รองรับการนำเข้าข้อมูลผ่าน API ทั้งรายการซื้อ,รายการขาย, ข้อมูลการชำระเงิน, สินค้า,รายชื่อลูกค้า, รายชื่อ Supplier ระบบตรวจสอบการรับส่งข้อมูลผ่าน API

 

MarketLink | ของเราเป็นบริการแพลตฟอร์มระบบขายตรง ภายใต้การดำเนินการของ บริษัท ไอเซอร์วิสเน็ต จำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ดำเนินธุรกิจบริการจัดทำระบบเว็บแอปพลิเคชั่น ระบบโปรแกรมขายตรง (MLM) และซอฟแวร์อื่น ๆ อีกมากมาย

 

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบที่มีชื่อว่า “MarketLink” เพื่อตอบสนองและครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นการตลาดของระบบขายตรงขึ้น รวมไปถึงการนำสกุลเงินดิจิตอลเข้ามาเชื่อมกับระบบให้เข้ากับเทคโนโลยียุค 3.0

 

MarketLink ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ทันสมัยเหมาะกับธุรกิจขายตรงที่ต้องการจะเป็นผู้นำการตลาด เพราะระบบที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

MARKETLINK SERVICE | บริการที่ครบวงจรสำหรับธุรกิจขายตรง โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

-บริการรับจด สคบ. หากกำลังมองหาบริการรับจดทะเบียน สคบ. เรามีทีมงานรับดำเนินการจนแล้วเสร็จทุกขั้นตอน

-บริการรับเป็นที่ปรึกษา เพื่อให้ลูกค้ามีระบบที่เป็นมาตรฐานและถูกต้อง เรามีบริการรับเป็นที่ปรึกษาวางระบบขายตรงให้ถูกต้อง

-รับพัฒนาเหรียญคริปโต พัฒนาเหรียญคริปโต สร้างระบบ Ecosystem เพื่อใช้งานในระบบขายตรงให้เข้ากับยุคดิจิตอล

-บริการจดทะเบียนโดเมนเนม จดทะเบียนโดเมนเนม (ชื่อเว็บไซต์) พร้อมติดตั้ง SSL Certificate เพิ่มความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์อีกระดับ

– โปรแกรมขายตรงแบบหลายชั้น

พัฒนาระบบโปรแกรมขายตรงแบบหลายชั้นครบทุกแผนการตลาด

-ร้านค้าออนไลน์

พัฒนาระบบ E-Commerce (ร้านค้าออนไลน์) เป็นหน้าร้านให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้า

 

บริการออกแบบเว็บไซต์โปรไฟล์บริษัท

-Modern Design

ออกแบบเว็บไซต์ให้ดูดีทันสมัย เน้นสร้างผลลัพธ์ให้กับธุรกิจของคุณ

-Responsive

รองรับการทำงานบนมุมมองมือถือสมาร์ทโฟน และแท็บเลต

-Web Standard

การออกแบบเว็บไซต์มาตรฐาน ประมวลผลได้รวดเร็ว และสามารถรองรับโปรแกรมได้หลากหลาย

-รองรับการทำ SEO

ทำให้เว็บไซต์ของคุณติดหน้าแรกในการค้นหา ทำให้คนมองเห็น จนสร้างยอดขายและกำไรในธุรกิจของคุณ

 

MARKETLINK FEATURES

ระบบที่ถูกพัฒนาและออกแบบให้สามารถยืดหยุ่นต่อแผนการตลาดแบบครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เราพร้อมบริการ ดูแลธุรกิจของท่าน ด้วยบริการอย่างมืออาชีพ และบริการหลังการขาย ที่ไม่ทอดทิ้งลูกค้า จึงมั่นใจได้ว่าธุรกิจของท่านจะต้องประสบความสำเร็จสูงสุด อย่างที่ท่านได้ตั้งแนวความคิดเอาไว้ เราจะเคียงข้างท่านตลอดไป

festivaldomingosmartins.com